Cách thức tính giá và kỹ thuật lợp mái Guột

Thi công mái Guột hoàn thiện được tính theo  m2 , độ dầy của mái lợp . Kỹ thuật và tay nghề thi công .

Mái Guột càng dầy thì giá thành thi công càng đắt .

Phổ thông mái Guột được thi công có độ đầy 15cm đến 17 cm .

Ngoài ra do yêu cầu của một số khách hàng có nhu cầu lợp mái Guột dầy hơn 18cm đến 20cm .

Tại sao không lên lợp mái Guột quá dầy lý do khi thi công xương mái phải dầy theo Guột tạo lên hiện tượng bị rối . Mái dầy quá đẩy giá thành chi phí cao . Nặng mái . Ảnh hưởng tới liên kết giữa tấm guột xuống hệ đòn tay không chặt gây ra hiện tượng xô tấm guột .

Một vấn đề quan trọng nữa quyết định đến giá thành thi công là kỹ thuật và tay nghề thi công của thợ . Thợ lợp mái đẹp phẳng mịn đều . Liên kết chắc không xô . Vỗ guột . Tỉa guột tỷ mỉ . Và yêu cầu phải đánh lóc đúng tiêu chuẩn đi dây đều mịn đường gim dây đều đúng tỷ lệ tùy theo độ dốc mái . Tránh hiện tượng bị tốc khi gió lốc gây ra hiện tượng giột mái hư mái .

Thợ hoàn thiện phần đầu hồi phải tạo độ vuông thẳng đều theo xương mái tạo thẩm mỹ cao . Tránh trường hợp nhìn cong vẹo xiên đổ mất thẩm mỹ .

Một vài hình ảnh trong quá trình thu mua gom vỏ Cây Guột tại vùng cao của đồng bào người dân tộc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *